Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp tại Canada

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) cho phép bạn làm việc hợp pháp tại Canada tương ứng với thời gian được thể hiện trên giấy phép.

Canada là điểm đến cho hàng ngàn du học sinh quốc tế hàng năm. Canada được xếp thứ 3 các quốc gia trên thế giới về chất lượng giáo dục và giảng dạy.

Sau khi tốt nghiệp xong khóa học tại Canada, nhiều du học sinh có mong muốn ở lại làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm, phát triển kỹ năng, thậm chí là tìm cách trở thành thường trú nhân, có thẻ xanh để định cư tại Canada.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

Vậy làm thế nào để du học sinh có thể ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada. Bài viết dưới đây GLC sẽ cung cấp các bạn những thông tin bổ ích:

I. Làm việc tạm thời tại Cannada sau tốt nghiệp

Kinh nghiệm bạn đạt được trong thời gian làm việc tạm thời có thể giúp bạn đủ điều kiện để nộp đơn trở thành thường trú nhân.

Để làm việc hợp pháp tại Canada, bạn cần có Work Permit – giấy phép làm việc tại Canada. Mọi công dân nước ngoài khi muốn làm việc tại Canada đều được yêu cầu phải có Work Permit.

Đối với sinh viên sau tốt nghiệp tại Canada bạn có thể xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

 Post-graduation work permit (PGWP)

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường học được chỉ định (DLIs) đủ điều kiện để xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp . Tuy nhiên bạn cần đáp ứng các tiêu chí khác để được cấp giấy phép.

Bạn có 180 ngày sau khi có kết quả cuối cùng của khóa học để nộp đơn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

Lưu ý  Nếu giấy phép học tập của bạn ( Study Permit) hết hạn trước thời điểm bạn có điểm cuối cùng của khóa học,thì bạn phải:

 • Nộp đơn xin gia hạn thời gian bạn ở lại tại Canada (Visitor record)
 • Rời khỏi Canada và nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

Giấy phép làm việc có giá trị bao lâu

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp có giá trị phụ thuộc vào độ dài của khóa học mà bạn theo học.

 • Chương trình học dưới 8 tháng.

Không đủ điều kiện để nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

 • Chương trình học nhiều hơn 8 tháng nhưng dưới 2 năm.

Thời gian được cấp trên giấy phép tương ứng với độ dài khóa học.

Ví dụ: Nếu bạn hoàn thành chương trình học 9 tháng, bạn có thể được cấp Giấy phép làm việc lên tới 9 tháng.

 • Chương trình học nhiều hơn 2 năm

Bạn có thế được cấp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp có giá trị trong 3 năm.

 • Bạn hoàn thành nhiều hơn 1 chương trình

Bạn có thể xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp kết hợp độ dài của từng khóa học.

Chương trình học bạn hoàn thành phải : Đủ điều kiện nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp và có độ dài ít nhất 8 tháng.

Bạn sẽ không nhận được PGWP nếu bạn đã có PGWP sau khi hoàn thành chương trình học trước đó.

 Yêu cầu để nộp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

Bạn chỉ có thể nộp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp nếu:

 • Giấy phép học tập ( Study Permit)  còn giá trị
 • Bạn có visitor record hợp lệ
 • Bạn đã nộp đơn xin gia hạn Giấy phép học tập ( Study Permit)  trước khi giấy phép này hết hạn và chưa có quyết định nào về đơn của bạn
 • Bạn đã gửi đơn xin thay đổi thành khách du lịch trước khi Giấy phép học tập ( Study Permit)  bạn hết hạn và chưa có quyết định nào về đơn của bạn.

Và bạn cần: 

 • Hoàn thành chương trình học tập của mình: Từ một trường học được chỉ định, khóa học ít nhất 8 tháng, và nhận được chứng chỉ, văn bằng .
 • Duy trì khóa học full-time trong mỗi học kỳ bạn học tại Canada ( không bao gồm khóa học cuối cùng)
 • Tốt nghiệp từ các trường nằm trong danh sách được chỉ định.

Trường hợp không được cấp Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

 • Bạn đã có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp
 • Tiếng Anh/ tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ chính trong chương trình học của bạn
 • Đăng ký khóa học theo sở thích hoặc để cải thiện khả năng của bạn
 • Bạn theo học Chương trình Giải thưởng của Chính phủ Canada do Global Affairs Canada tài trợ hoặc có sự tài trợ từ Global Affairs Canada.
  Lưu ý: Nếu bạn nhận được học bổng Du học Canada, bạn vẫn đủ điều kiện nhận PGWP.
 • Bạn nhận Equal Opportunity Scholarship, Canada-Chile
 • Đã tham gia vào Chương trình trao đổi sinh viên Canada-Trung Quốc (Canada-China Scholars’ Exchanges Program)
 • Tham gia vào Chương trình Học bổng của Tổ chức các Quốc gia Hoa Kỳ
 • Đã hoàn thành phần lớn chương trình học bằng phương thức đào tạo từ xa (các khóa học trực tuyến, e-learning hoặc thư tín)

  Đối với những trường hợp khóa học chuyển sang hình thức online do ảnh hưởng của Covid 19 thì bạn vẫn đủ điều kiện để xin Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

 • Đã hoàn thành chương trình học tại một cơ sở không thuộc Canada ở Canada.

Lưu ý các trường hợp đặc biệt

Nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này, bạn có thể đủ điều kiện nhận PGWP.

Các chương trình tăng tốc
Hoàn thành chương trình học của mình trong thời gian ngắn hơn của chương trình, bạn có thể đủ điều kiện để nhận PGWP có giá trị trong toàn bộ thời gian của chương trình.

Ví dụ: nếu bạn hoàn thành chương trình học 1 năm trong 8 tháng, bạn có thể nhận được PGWP có giá trị trong 1 năm.

Học từ xa
Nếu đào tạo từ xa chiếm ít hơn 50% chương trình học của bạn, bạn có thể đủ điều kiện nhận PGWP. Thời lượng của PGWP sẽ phù hợp với thời lượng chương trình của bạn, bao gồm cả các khóa học trong lớp và từ xa.

Nếu học từ xa chiếm hơn 50% chương trình học của bạn, thì bạn không đủ điều kiện để nhận PGWP.

Nghỉ học
Bạn có thể không đủ điều kiện nhận PGWP nếu:

 • Tự ý nghỉ học và không đáp ứng các yêu cầu của giấy phép học tập.
 • Bạn có thể được phép nghỉ phép lên đến 150 ngày kể từ chương trình học của mình mà vẫn đáp ứng các điều kiện của giấy phép du học. Nếu được phép nghỉ phép, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận PGWP.

Chuyển trường giữa các trường
* Nếu bạn đã chuyển giữa các cơ sở học tập được chỉ định (DLI)
Tổng thời gian học của bạn phải ít nhất 8 tháng để đủ điều kiện

* Nếu bạn chuyển từ trường nằm trong danh sách DLI sang DLI
Chỉ tính thời gian bạn học tại DLI. Bạn phải dành ít nhất 8 tháng tại DLI để đủ điều kiện nhận PGWP.

Các chương trình du học Canada liên kết với nước ngoài

Nếu chương trình học của bạn liên kết với nước ngoài, bạn có thể đủ điều kiện nhận PGWP miễn là bạn đạt được tín chỉ từ một trường học ở Canada cho chương trình đó. PGWP sẽ chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn học ở Canada.

Sinh viên tốt nghiệp trường hàng không
Để đủ điều kiện nhận PGWP, một sinh viên tốt nghiệp trường hàng không phải đáp ứng tất cả các điều kiện được liệt kê ở trên và 1 trong những điều sau:

 • Hoàn thành khóa đào tạo bay tại trung tâm đào tạo DLI và hiện có bằng phi công thương mại của Canada.
 • Đã hoặc đang trong quá trình nhận đánh giá của người hướng dẫn và đề nghị làm việc từ trung tâm đào tạo bay DLI
 • Sinh viên tốt nghiệp một số trường Quebec

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo nghề và chuyên nghiệp ở Quebec phải đáp ứng các điều kiện được liệt kê dưới đây.

 • Trường học: Bạn phải tốt nghiệp từ các trường trung học công lập, tư thục hoặc trường tư thục sau trung học
 • Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ phải do Gouvernement du Québec cấp.
 • Thời lượng chương trình: Chương trình phải là toàn thời gian và trong ít nhất 8 tháng nếu bạn đã hoàn thành “diplôme d’ études collégiales (DEC) ”hoặc“ chứng nhận d ’études collégiales (AEC)”.
 • Nếu bạn đã hoàn thành “nghiệp vụ diplôme d’ étudesnelles (DEP) ”hoặc“ chứng chỉ nghề nghiệp (ASP) ”, thì thời gian ít nhất phải là 900 giờ.
 • Khi bạn đăng ký PGWP, bạn phải bao gồm: thư xác nhận từ trường về thời lượng của chương trình học (tính theo giờ hoặc tháng), mã chương trình và chứng chỉ hoặc tài liệu chính thức xác nhận bạn đã hoàn thành chương trình của mình.  Bảng điểm chính thức từ hội đồng trường học Quebec hoặc trường tư thục được công nhận

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp

II. Những thay đổi về Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp trong năm 2020 do COVID-19

Sinh viên mới

Các biện pháp bổ sung để đủ điều kiện cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) bao gồm:

 • Sinh viên có thể học trực tuyến từ nước ngoài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, không bị trừ thời gian vào thời gian của PGWP trong tương lai, miễn 50% chương trình học cuối cùng được hoàn thành tại Canada
 • Sinh viên đăng ký một chương trình kéo dài 8-12 tháng với ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, có thể hoàn thành toàn bộ chương trình trực tuyến từ nước ngoài và vẫn đủ điều kiện nhận PGWP
 • Sinh viên đã đăng ký vào một chương trình có ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 và học trực tuyến đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 và tốt nghiệp từ nhiều chương trình học đủ điều kiện, có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học khi nộp đơn xin PGWP trong tương lai, miễn là đã hoàn thành toàn bộ việc học ở Canada

Sinh viên quốc tế đã ở Canada

Chính phủ Canada cũng đã công bố các biện pháp đối với sinh viên quốc tế đã ở Canada:

 • Sinh viên đã học tập tại Canada trong các học kỳ Đông, Xuân và Hè có thể tiếp tục làm việc trong hoặc ngoài trường theo các điều khoản của giấy phép học tập nếu:
  • Bắt buộc phải học trực tuyến
  • Bỏ xuống để học bán thời gian hoặc tạm nghỉ do những hạn chế trong việc học trên lớp
 • Sinh viên quốc tế đã học tập tại Canada trong các học kỳ Đông, Xuân và Hè sẽ vẫn đủ điều kiện nhận PGWP nếu họ:
  • Hoàn thành hơn 50% chương trình trực tuyến
  • Bỏ xuống học bán thời gian hoặc tạm dừng việc học do những hạn chế trong việc học trên lớp.
Để được tư vấn thông tin chi tiết nhất về du học Canada (chọn trường, khóa học, học phí, học bổng, cách nộp đơn, chuẩn bị hồ sơ, xin visa …), bạn hãy gọi ngay hotline 0909 198 779 (gặp chị Huyền) nhé.
GLC Edu – Với hơn 13 năm tư vấn, hướng nghiệp và hoàn thiện hồ sơ du học thành công cho hàng ngàn du học sinh. Hãy liên hệ với GLC Edu theo hotline 0909 198 779 (gặp chị Huyền) hoặc 0833 818 386 (gặp chị Trinh) để được tư vấn lộ trình du học tiết kiệm – tỷ lệ thành công cao nhất ngay hôm nay.
Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng: 28 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39485049 – 39485054
Email:info@glc-edu.com

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top