ĐỊNH CƯ CANADA

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA

Canada là một trong những quốc gia tuyệt vời trong kế hoạch định cư nước ngoài nhờ chế độ an sinh xã hội và hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới. Trong đó, đầu tư định cư là một trong những hình thức phổ biến được lựa chọn khi người nước ngoài muốn định cư tại đây.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ Ở CANADA

Express Entry - Federal Skilled Worker

Express Entry - Federal Skilled Trades

British Columbia PNP - Skills Immigration

Sasketchewan PNP - Express Entry

Sasketchewan PNP - Employment Job offer

Agri - Food Pilot

Scroll to Top